İbrahim Saraçoğlu Kürleri
Akciğer kanseri türleri
16 Haziran 2017
admin

Akciğer kanseri türleri

Akciğer kanseri, kanser hücrelerinin yapısına göre iki ana türe ayrılır. Küçük hücreli akciğer kanseri Hızlı gelişen ve yayılmaya eğilimli bir...

Akciğer kanseri, kanser hücrelerinin yapısına göre iki ana türe ayrılır.

Küçük hücreli akciğer kanseri

Hızlı gelişen ve yayılmaya eğilimli bir türdür. Akciğer kanserlerinin yüzde onbeşi bu gruptandır.

Tedavi için radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Erken evrede tespit edilirse cerrahi yolla kanser hücreleri alınabilir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri

Akciğer kanseri vakalarının yüzde seksen beşi bu gruptandır. Küçük hücreli akciğer kanserine göre yayılma hızı daha düşüktür.

Bu kanser türünün alt türleri şunlardır:

  • Epidermoid akciğer kanseri
  • Adenokarsinom
  • Pleomorfik karsinom
  • Karsinoid tümör

Kıyaslama

Bir çok kişi hangi kanser türünün daha tehlikeli olduğunu merak etmektedir. Küçük hücreli akciğer kanseri daha hızlı büyüdüğü ve yayılım gösterebildiği için tehlikelidir. Fakat başlangıç aşamasında daha kolay tedavi edilir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ise yavaş büyüse de kemoterapi ve ışın tedavisi ile başarı oranı daha düşüktür.

Bu nedenle her iki grubun ölümcüllük arasından kıyaslaması yapılamaz. Her ikisinde de erken evrede ise tedavi şansı yüksek, geç evrede tedaviye olumlu yanıt düşüktür.

Sorun Cevaplayalım

Tüm Hakları Saklıdır ©