Şifa duası

Şifa duası
Paylaş
 

Bakara suresi 155. ayette özetle “Sizi canlardan mallardan eksiltmekle ve korku ile deneriz sabreden müminleri müjdele” denilmektedir.

Canlardan eksiltme ile imtihan edilmenin bir yöntemi de hastalıklardır. Hastalıklar kişinin yaşam kalitesini düşürür, geleceğe dair beklentilerini azaltır. Rabbimiz kulunun aciz olduğunu anladığı bu anlarda kendine yönelip yönelmeyeceğini denemektedir.

Esas itibariyle yaşadığımız bu dünya Neşet ERTAŞ’ın ifadesi ile rengine kanılan “YALAN DÜNYA” dır. Bu dünyada çekilen eziyet ve sıkıntılar Cehennem azabına göre kıyaslanmayacak derecede hafif mutluluklar ise Cennet nimetleri ile kıyaslanmayacak derecede hafif ve geçicidir.

Ancak sahip olduğumuz nefis, yaşanılan acı ve mutlulukları derinden hissetmemize neden olur.

En önemli kulluk görevimiz dua etmektir. Furkan suresi 77. Ayette “Duanız olmasa Rabbim ne diye size değer versin” denilmektedir.

Duanın en etkilisi manasını bilerek, düşünülerek ve hissedilerek edilen duadır. Dua Türkçe olarak da yapılabileceği gibi Peygamberimizin (SAS) yaptığı dualarla da rahmet kapısı tıklatılabilir.

 

Şifa bulmak için dualar

Haşr Suresinin son ayetleri

Hastalıktan şifa için Haşr suresinin son dört ayeti (21,22,23 ve 24. Ayetler) okunabilir. Bunlar her gün akşam ve sabah namazlarından sonra Peygamberimizin okunmasını tavsiye ettiği ayetlerdir.

Türkçe anlamı

HAŞR-21

Eğer Biz, bu Kur’ân’ı, dağa indirseydik, O’nu mutlaka, Allah’ın korkusundan huşû ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki, böylece onlar tefekkür ederler.

HAŞR-22

O Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; Rahmân’dır, Rahîm’dir.

HAŞR-23

O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).

HAŞR-24

O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

Arapçası:

Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh, ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn.

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm

 

Peygamberimizin okuduğu şifa duası

Hazreti Ayşe (ra) validemizden nakledilen bir hadiste Peygamberimiz (SAS) şifa için şu duayı okumuştur. Bu duayı hatırladıkça okumak şifa vesile olur inşallah.

Şifa duası

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Hastaya okunacak dua

Yine hazreti Ayşe (ra) validemizden nakledilen bir rivayete göre Peygamber efendimiz (SAS) hasta birine şöyle dua etmiştir:

Şifa duası

“Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Epilepsi için dua

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi hastalığı eskiden de vardır. Böyle bir hastaya Peygamberimiz şu şekilde dua etmiştir:

Bununla ilgili hadis şöyledir:

İbn Abbas (ra)’dan nakledilen rivayete göre Peygamber efendimize bir kadın gelerek:

– Ey Allahın elçisi bana sara nöbetleri geliyor. Nöbetler esnasında da kendimde olmuyorum bu yüzden kıyafetlerim de açılıyor. Allah’a beni bu illetten kurtarması için dua eder misiniz, dedi.

Peygamberimiz de kadına şunu söyledi:

-Eğer bu hastalığa sabredersen, bunun karşılığında cennet verilir. İstersen sağlık ve afiyetin için canabı Hakka dua edeyim, dedi.

Kadın:

-Hastalığa sabredebilirim ama nöbetler esnasında üzerimin açılmaması için dua ediniz, dedi.

Peygamberimiz de sara nöbeti esnasında kadın bilinçsizken üzeri açılmaması için şu duayı yaptı:

(Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

Bu yazı 2125 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

SPONSORLU BAĞLANTILAR
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM